आकस्मिक उपचार तथा अग्नी नियण्त्रण अभ्यास

‘समुदाय प्रहरी साझेदारी’को अवधारणा अन्तर्गत महानगरीय प्रहरी परिसरका २० जनालाई ‘आकस्मिक उपचार तथा अग्नी नियण्त्रण अभ्यास’। श्री जुद्द वारुण यन्त्रको प्राविधिक सहयोगमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।

Under Community Police Partnership ,Metropolitan Police Range,Bhaktapur organize ‘First Aid & Fire Control Drill’ for 20 policemen for sharpening DMT sense.Technical support was provided by Fire Brigade,Bhaktapur. RNA16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *