स्तन क्यान्सर तथा महिनावारी सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम

सिपाडोल सुनपा ७ का स्थानीय महिलाहरूलाइ स्तन क्यान्सर तथा महिनावारी सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम। भैरवी मा.वि गुन्डु,

Awareness about Breast cancer and Menstruation were given to local women of Gundu Sipadole Suryabinayak 7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *